แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม  คลิ๊กที่นี่