ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่